Okolo nás

Z dávné historie Brna:

Hrad Špilberk

Již více než sedm staletí utváří výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval také ochranu a bezpečí.

hrad Špilberk

Hrad Špilberk byl postaven ve 13. století králem Přemyslem Otakarem II. z dynastie Přemyslovců. Ve 14. století sloužil jako sídlo moravských vojenských velitelů. V průběhu staletí se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně stala mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý „žalář národů" – a vojenská kasárna. Kasematy (vězení) patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberk a představují jednu z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně. Dnes je hrad sídlem Muzea města Brna a jedním z nejvýznamnějších brněnských kulturních center. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou.

http://www.spilberk.cz/

 

Katedrála sv. Petra a Pavla "Petrov"

katedrála na "Petrově" interiér katedrály Sv. Petra a Pavla
Nejvýraznější brněnská dominanta, která svou dnešní podobu (vyobrazenou i na rubové straně české desetikoruny) získala na přelomu 19. a 20. století, během poslední novogotické přestavby. Počátky chrámu sv. Petra a Pavla sahají patrně až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Původní kostelík byl nahrazen větším a vzrostl i jeho význam, a to zvláště poté, co se roku 1296 stal Petrov sídlem kolegiátní kapituly. Během následujících staletí byl chrám opakovaně opravován a přestavován. Stopy po jeho velkolepé barokní éře můžeme v interiéru spatřit i dnes. V roce 1777 zřídil v Brně papež Pius VI. biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu. Během již zmíněné poslední přestavby se katedrála ozdobila také novým dvojvěžím, bez kterého bychom si moravskou metropoli dnes dokázali jen těžko představit.

Pokud vystoupáte po bezmála 130 schodech na vyhlídku do věží katedrály, vychutnáte si malebný výhled na panoráma města Brna z Petrovských teras.

katedrála Sv. Petra a Pavla na "Petrově"

 

Stará radnice v Brně

Stará radnice - radniční věžStará radnice - drak a kolo

Stará radnice je nejstarší a nejzajímavější dochovanou světskou stavbou v Brně. V minulosti se zde scházela městská rada a soudy, ukládaly se písemnosti, pečetidla i peníze, sídlila tu kancelář městského písaře, byli zde přijímáni a vítáni vzácní hosté, a v případě ohrožení odtud byla organizována obrana města. Historické jádro s věží vzniklo kolem roku 1240. Klenutý průchod mezi Radnickou ulicí a nádvořím formuje bohatě zdobený portál s legendární ohnutou věžičkou, který v roce 1511 vytvořil sochař a řezbář Anton Pilgram, představitel středoevropské pozdní gotiky. Nádvoří s renesančními arkádami upravili koncem 16. století italští stavitelé. Další úpravy jsou pak výsledkem raně barokní přestavby. Stavba sloužila jako radnice až do roku 1935.

Dominantou radnice je radniční věž, která je přístupná veřejnosti, a která poskytuje široký výhled na Brno. Výška věže je 62,66 m a vede na ni 173 schodů. V přízemí věže se nachází průjezd, jenž vede na nádvoří radnice a v němž je umístěn brněnský drak a brněnské kolo, jako odkazy starých brněnských pověstí.

Pověst O brněnském kole: Kolářský mistr Georg (Jiří) Birk žil v jihomoravském městě s názvem Lednice kolem roku 1636. Jednoho večera, během popíjení v hospodě, se Birk vsadil se svými kamarády, že mezi východem a západem slunce pokácí strom, vyrobí z něj kolo, které poté dokutálí z Lednice až do Brna k purkmistrovi, který mu o tom dá potvrzení. Sázka byla uzavřená a Birk teď musel dostát svého slova. S velkým nasazením se pustil do práce a v poledne bylo kolo dokončeno. S posledními zbytky sil dokutálel kolo do cíle, dostal potvrzení purkmistra a vrátil se domů. Birk tedy dne 14. května 1636 vyhrál sázku a od té doby kolo dodnes visí v průchodu radnice.

Pověst O brněnském drakovi: Je známo více variant pověsti o brněnském drakovi. Nejznámější z nich vypráví o drakovi, který se usídlil v blízkosti Brna, a který ohrožoval obyvatele i jejich dobytek. Radní si lámali hlavu, jak se ho zbavit, a nakonec vyhlásili odměnu za zabití draka. Jednoho dne, se dobrovolně přihlásil kočovný řezník. Zašil hašené vápno do kůže vola a schoval jej do trávy. Drak ucítil volskou kůži, a připravenou pochoutku celou sežral. Poté ho převládla žízeň, a tak šel k řece a napil se tak vydatně, až ho to zabilo. Lidé vzali draka do města, vycpali ho, a pak zavěsili v průchodu Staré radnice, kde je dodnes.

Brněnská stará radnice

Rezervace
CZ EN